Te afli aici: necesare.ro > Imobiliare > Dezmembrari - impartire teren sau constructie
Imobiliare
Inapoi
Modificat Categorie
I
Nemodificat
Dezmembrari - impartire teren sau constructie

Documente necesare:

CERTIFICATULUI DE URBANISM

cerere tip ( Completata de propritarii tabulari ai imobilului )
extras Carte Funciara ( original si copie) nu mai vechi de 30 de zile
schita de dezmembrare sc. 1:500 ( 1:1000)
Nota: In cazul in care se dezmembreaza pe apartamente cladirile existente acestea trebuie sa fie inscrise in extrasul de Carte Funciara prezentat. In caz contrar se va solicita evidentierea acestora prezentandu-se actele necesare evidentierii.


Solicitantii vor avea asupra lor Buletinul de identitate.

Documente noi
P
 
I
 
P