Te afli aici: necesare.ro > Societati > Infiintare Asociatie - ONG
Imobiliare
Inapoi
Modificat Categorie
S
Nemodificat
Infiintare Asociatie - ONG

Documente necesare:

Conform OG 26/2000 modificata prin L 246/2005

Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul asociatia;
Act Constitutiv si Statut se incheie in forma autentica ori atestat de catre avocat.
Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a asociatilor (minim trei asociati fondatori): numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si / sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
i) semnaturile membrilor asociati.
Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute in cazul Actului Constitutiv, cu exceptia celor de la lit. g) si h);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
d) drepturile si obligatiile asociatilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei;
Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat.
Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC / banca aleasa de catre membrii asociati, aport minim 500 RON.
Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei (5 RON): valabila doar trei luni.
Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 39 RON + 0,3 RON.
Caziere fiscale ale asociatilor fondatori: 5 RON in 10 zile lucratoare sau 20 RON in 5 zile lucratoare, pentru fiecare asociat, valabile 15 zile de la emitere.
Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI / BI).

Documente noi
P
 
I
 
P