Te afli aici: necesare.ro > Auto > Numere provizorii > Numere provizorii pentru vehicule din import
Imobiliare
Inapoi
Modificat Categorie
A
Nemodificat
Numere provizorii pentru vehicule din import

Documente necesare:

Cerere pentru numere provizorii completata de solicitant (si stampilata in cazul persoanelor juridice) formular tip;
Tichet de asigurare pe numele solicitantului original si copie xerox;
Documente de provenienta original si copie xerox;
Documente de proprietate a vehiculului in original si copie xerox;
Contravaloarea placilor cu numere provizorii;
Declaratie vamala de tranzit insotita de nota de constatare R.A.R. sau declaratie vamala de import definitiv;
Taxa de autorizare numere provizorii (chitanta Primarie sau Posta);
Taxa Autorizatie de circulatie provizorie (chitanta C.E.C. sau B.C.R.);
Document de identitate solicitant sau delegat (C.I / B.I.) in original si copie xerox;
Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice.
Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica.

Documente noi
P
 
I
 
P