Te afli aici: necesare.ro > Acte Personale > Descarca Formulare > Formulare necesare
Imobiliare
Inapoi
Modificat Categorie
P
Modificat
Formulare necesare

Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site. In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso). Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai olograf.

Cerere pentru eliberarea actului de identitate  - Anexa 11 -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului - Anexa 12 -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar - Anexa 13 -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Declaratie solicitant conform art. 27, lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani - Anexa 14 -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania - Anexa 15 -.pdf - Click pentru Download(descarcare)

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania - Anexa 18 -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei  - Anexa 19-.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Cerere pentru eliberarea unui nou paşaport Anexa -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

 Cerere pentru eliberarea unui nou paşaport în caz de furt, pierdere, deteriorare - ATENŢIE ! Formularul se tipăreşte faţă-verso Anexa -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Cerere pentru eliberarea unui nou paşaport minorulului sub 14 ani ATENŢIE ! Formularul se tipăreşte faţă-verso Anexa -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Cerere pentru includerea copiilor sub 14 ani în paşaport ATENŢIE ! Formularul se tipăreşte faţă-verso Anexa -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Cerere pentru dobândirea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate ATENŢIE ! Formularul se tipăreşte faţă-verso Anexa -.pdf - Click pentru Download (descarcare)

Documente noi
P
 
I
 
P